Haber Arşivleri

Muğla’da Cerrahlarla ERAS Toplantısı

Muğla ilinde Tıp Fakültesi Genel Cerrahi AD organizasyonu ile her ay yapılan ve il merkezi ile ilçelerdeki tüm cerrahların katıldığı toplantının bu aykine Dernek Başkanımız Haldun Gündoğdu konuşmacı olarak katıldı. Prof. Dr. Okay Nazlı’nın açış ve takdiminden sonra Dr. Gündoğdu birbiri ile bağlantılı 2 konuşma yaptı. İlkinde “Cerrahide Dogmalardan Kurtulabiliyor muyuz?” başlıklı konuyu aktardı. Katılımcılar sıklıkla araya girerek konuyla ilgili görüşlerini bildirdiler. Oldukça zevkli ve renkli geçen bu bölümün arkasından “ERAS ile Dogmaları Yıkmak” başlıklı konuşma ve ardından da onun tartışması yapıldı. Hemen hemen tüm katılımcıların kendi görüş ve deneyimlerini de aktardığı toplantı karşılıklı iyi dileklerin paylaşılması ile sona erdi. Toplantıya karşılıksız olarak destek veren ve Derneğimizin yol arkadaşlarından biri olan Nutricia firması da çok kısa bir sunu yaptı.

Öğretmenler Günü

24 Kasım Öğretmenler günü kutlu olsun.

ERAS Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

ERAS Derneği 1. Olağan Genel Kurulu,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dersliğinde yapılacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 23 Ağustos 2017 günü saat 15.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dersliğinde toplanacaktır. Gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Saygılarımızla. ERAS Derneği Geçici Yönetim Kurulu Gündem: 1. Açılış 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi 4. Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması 5. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması 6. Geçici Yönetim Kurulu’nun ibrası 7. Tahmini bütçenin onaylanması 8. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi 9. Dilekler

30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun

Büyük işleri yalnız büyük milletler yapar

ERAS :

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) postoperatif sonuçları iyileştirmek için multimodal, perioperatif müdahaleler konseptini tanımlamak amacıyla kullanılan terimdir.