Medikolegal Düzlemde ERAS Konuşuldu

Medikolegal Düzlem ”Geleneksel 9. Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu” 16 Aralık 2017 Cumartesi günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Prof. Dr. Lütfü Tat konferans salonunda yapıldı. Oturumlardan biri ERAS’a ayrılmıştı. Program:

Oturum Başkanları: Prof. Dr. Çiğdem Denker - Prof. Dr. Recep Pekcici

• Perioperatif Tıp: Kehlet’den McGill’e ERAS ne Getiriyor? Prof. Dr. Neslihan Alkış
• Opioidsiz Anestezi ve Analjezi, Hayal mi Gerçek mi? Prof. Dr. Necmettin Ünal
• Preoperatif Oral Karbonhidratın Cerrahi Sonuçlara Katkıları. Doç. Dr. Menekşe Özçelik
• ERAS Kompliansı; ERAS Söylendiği Kadar Kolay mı? Prof. Dr. Ethem Geçim
• Olgu Sunumları ve Tartışma Kolaylaştırıcıları;
Doç. Dr. Haldun Gündoğdu,
Prof. Dr. Kaya Yorgancı,
Doç. Dr. Bahadır Bozkırlı.

Çoğunlukla Adli Tıp, Anestezi ve Cerrahi alanından katılımcıların olduğu toplantıda konuşmacıların konularını takdimlerinin ardından sunulan olgu üzerine renkli ve farklı görüşlerin sunulduğu çok yararlı bir tartışma yapıldı. ERAS protokolleri ile yapılan ameliyatların doğru bir medikolegal düzleme oturtulmasının yolları hakkında önerilerde bulunuldu.