ERAS Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

15 Mart 2017 tarihinde tüzüğü onaylanan Derneğimiz kanuni bir zorunluluk olarak 6 ay içerisinde olağan genel kurulunu yaparak, resmi organlarını oluşturmak zorundaydı. Bu nedenle yaz döneminde yapılmak durumunda kalınan ilk Olağan Genel Kurulumuz, henüz 50 üyemiz olmasına rağmen 22 üyenin katılımı ile 23 Ağustos 2017 günü saat 15.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dersliğinde toplandı.

Divan Başkanı olarak Muhittin Alkış, Başkan Yardımcısı olarak Aysun Yılmazlar ve Katip olarak da Çağıl Vural seçildi. Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporu Haldun Gündoğdu tarafından sunuldu ve ibra edildi. Mali rapor ve tahmini bütçe Kübra Yılmaz Şenyüz tarafından sunuldu ve ibra edildi. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesine geçildi. Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış, Kübra Yılmaz Şenyüz, Bahadır Bozkırlı ve Mustafa Aksoy Yönetim Kurulu asil üyeleri, Menekşe Özçelik, Eren Ersoy, İsmail Gömceli, Tolga Demirbaş ve Dilek Aktaş da yedek üyeler olarak seçildi. Denetleme Kuruluna ise Çağıl Vural, Aysun Yılmazlar ve Abdulkadir But seçildiler.

Yönetim Kuruluna seçilen üyeler Genel Kurulun hemen arkasından toplanarak görev dağılımı yaptılar ve buna göre:

Başkan: Haldun Gündoğdu

Başkan Yardımcısı: Neslihan Alkış

Genel Sekreter: Bahadır Bozkırlı

Sayman: Kübra Yılmaz Şenyüz

Üye: Mustafa Aksoy