ERAS Uygulamalarında Anestezik Ajanların Sürece Etkisi Webinarı 09 Nisan 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır

Derneğimizin 2021 yıl bilimsel aktiviteleri kapsamında, Baxter firmasının karşılıksız ve koşulsuz olarak destekleyeceği, bir webinar serisinin üçüncüsü 09 Nisan 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır.

Bu toplantıda; ‘’ERAS Uygulamalarında  Anestezik Ajanların  Sürece Etkisi’’ konusu çeşitli yönleriyle konuşulacaktır. Katılımcıların https://canliyayin.eras-network.org/ adresinden ücretsiz olarak izleyebileceği toplantıda tartışmaya da geniş bir zaman dilimi ayrılacaktır.

 

Saat

Program

 

  OTURUM BAŞKANI: Prof. Dr. Neslihan Alkış - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

   21:00 - 21:15     

  COVID-19 Pandemisinde Postoperatif Derlenme Yönetimi

  Doç. Dr. Ebru ŞARER – Ankara Şehir Hastanesi

   21:15 - 21:30   

  Genel  Anesteziklerin Farmakokinetik Farklılıkları; Postoperatif Derlenmeye Etkisi Var mı? 

  Doç. Dr. Menekşe Özçelik - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

   21:30 - 21:45   

  Erken Derlenme ve Erken Ekstübasyonun ERAS Süreçlerindeki   Önemi  

  Prof. Dr. Tülay Şahin-Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  

  21:45 - 22:00   

  Geriatrik hastada anestezik ajan seçimi; postoperatif  deliryum ve postoperatif kognitif disfonksiyon 

  Prof. Dr. Hatice Türe – Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

  22:00 - 22:15   

  Tartışma ve Kapanış