ERAS Merkezi Olmak

Nasıl ERAS Merkezi Olunur ?

ERAS® implementasyon ve eğitim programı (EIP); ERAS Society tarafından perioperatif bakım hizmeti veren ekipler için hazırlanmış, ERAS protokollerinin uygulanması, yüksek uyum düzeyine ulaşması ve sürdürülmesi amacıyla tasarlanmış bir eğitim ve uygulama paketini hastanelerde hayata geçirme programıdır.

EIP’in hedefi cerrahi bakıma dahil olan çeşitli birimlerden iyi çalışan ekipler oluşturmak, iyi uygulamalara geçişin sağlanması için mevcut rutinlere özellikli değişiklikler getirmek ve bu değişikliklerin etkilerini ERAS® İnteraktif Denetim Sistemi (EIAS) aracılığıyla izleyerek analiz etmeye yönelik araçları sağlamaktır. EIP perioperatif süreçte hemşireler, anestezistler ve cerrahların içinde bulunduğu bir ekip çalışmasına dayanır.

EİP, belli merkezlerde gerçekleştirilen aktif projelerle birlikte 4 özel seri çalıştaydan oluşmaktadır. Her şey, bir ERAS® koçunun ve uzman doktorların desteğiyle ERAS® derneği tarafından sağlanan EBM (Kanıta dayalı iyi klinik uygulama yönetimleri) kılavuzları ile birlikte yapılır. Ayrıca program, klinik uygulamaların izlenmesine, kontrol edilmesine ve en güncel, en iyiye değiştirilmesine yardımcı olmak için EIAS’ı da önemli bir araç olarak kullanır.

Program 8-10 ay boyunca şekilde gösterildiği gibi devam etmektedir.