Tarihçe

Kuzey Avrupa’dan doğan ve çok kısa zamanda Amerika’nın da dahil olduğu pek çok ülkede hızla taraftar bulan ve postoperatif iyileşmenin hızlandırılması adına yenilikler sunan konseptin dernekleşme süreci 2012 yılında Stockholm’de ERAS Society’nin kurulması ile başladı.

Aslında başlangıçta Türkiye’deki pek çok bilim insanı ERAS protokollerinin sağladığı yararların farkında idi, ancak uygulama konusunda istekli değillerdi. 2006 yılındaki Ulusal Cerrahi Kongresi’ne davet edilen Olle Ljunqvist ERAS konsepti hakkında bir konferans vererek cerrahların dikkatini çekti. Bundan sonra ülkemizde de bazı cerrahlar ve anestezistler bireysel işbirlikleri yaparak uygulamaya başladılar.

 

Bu konudaki ilk bilimsel çalışmalar Derneğimiz Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Gündoğdu ve arkadaşlarından geldi. Ankara'daki cerrahlar arasında yapılan bir anket çalışmasının sonuçları Ankara Cerrahi Derneği’nin bir toplantısında ve 2008 yılındaki Ulusal Cerrahi Kongresi’nde sunuldu [ Harlak A, Gündoğdu H, Ersoy E, Erkek B. Ankara’daki cerrahların ameliyat sonrası hızlandırılmış iyileşme (ERAS Protokolü) uygulamalarına bakışı. Ulusal Cerrahi Kongresi. 26-31 Mayıs 2008, Antalya ]. Bu çalışmanın aynı yıl Ulusal Cerrahi Dergisi’nde yayınlanmasını, Türkiye'den çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası literatüre eklenen çalışmalar takip etti.

Sonraki yıllarda çeşitli bilimsel etkinliklerde ERAS ile ilgili konferanslar ve paneller yapıldı. Anestezistlerle ilk formal buluşma 2014 yılındaki TARK Kongresin’de yapılan ve yine Olle Ljunqvist’in davetli konuşmacı olarak katıldığı bir panel ile oldu.

Dernekleşmek fikri ilk defa, 9 – 12 Mayıs 2015 tarihlerinde Washington DC’de düzenlenen 3. ERAS Dünya Kongresi sırasında, Türkiye’den katılan az sayıda katılımcın bir sohbetinde dile gertirildi.

Daha sonra aynı yıl içerisinde yapılan TARK Kongresinde Dernek Başkanı Neslihan Alkış hocanın teşviki ile ERAS konulu iki panel yapıldı ve katılım çok yoğun oldu. Bu kongre sırasında misafir konuşmacı Medhat Shalabi’nin ısrarlarıyla yapılan işbirliği ve iletişim toplantısına Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış ve Zekeriyya Alanoğlu katıldı. Bu görüşme sonrasında, Mustafa Aksoy’unda katıldığı bir sohbette gerek Türkiye'deki yasal prosedürler gerekse Uluslararası alandaki iletişimi sağlamak amacıyla bir dernek kurmak zorunluluğu dile getirildi.

Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış, Zekeriyya Alanoğlu, Mustafa Aksoy, Abdulkadir But, Kübra Şenyüz, Dilek Aktaş ve Çağıl Vural 29.11.2016 günü biraraya gelerek kuruluş hazırlıklarını yapmak üzere işbölümü yaptı.

Yoğun geçen bir hazırlık sürecinin sonunda tüzük yazımı tamamlanarak Ankara İl Dernekler Müdürlüğü’ne 23 Şubat 2017 günü başvuru yapıldı. Böylece Derneğimiz kütüğe 06-126-181 numara ile kaydedildi. Gecici Yönetim Kurulu Haldun Gündoğdu, Neslihan Alkış, Zekerriya Alanoğlu, Mustafa Aksoy ve Kübra Şenyüz ile oluşturuldu. Ankara Valiliği’nin 15 Mart 2017 tarihli yazısı ile tüzüğümüzün uygun bulunduğu bildirildi.

İlk genişletilmiş yönetim kurulu toplantısı 23 Mart 2017 günü yapıldı ve Derneğimizin en kısa zamanda Olağan Genel Kurulunu toplayarak resmi organlarının oluşturulmasına karar verildi. 2017 yılı içinde yapılması gerekenlerle ilgili yol haritası oluşturuldu.