Parenteral Nütrisyonda Güncel Durum Webinarı 30 Nisan 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır

Derneğimizin 2021 yıl bilimsel aktiviteleri kapsamında, Baxter firmasının karşılıksız ve koşulsuz olarak destekleyeceği, bir webinar serisinin dördüncüsü 30 Nisan 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır.

Bu toplantıda; ‘’Parenteral Nütrisyonda Güncel Durum’’ konusu çeşitli yönleriyle konuşulacaktır. Katılımcıların https://canliyayin.eras-network.org/ adresinden ücretsiz olarak izleyebileceği toplantıda tartışmaya da geniş bir zaman dilimi ayrılacaktır.

 

Saat

Program

 

 

 Moderator: Dr. Haldun Gündoğdu 

   21:00 - 21:20     

  Major cerrahi hastalarında parenteral nütrisyon

  Dr. Ali Güner

   21:20 - 21:40   

 

 Yoğun bakımda sarkopeni ve parenteral nütrisyon 

 Dr. Ferda Kahveci

   21:40 - 22:00   

 

 Tamamlayıcı parenteral nütrisyon

 Dr. Haldun Gündoğdu

  22:00 - 22:20   

 

 Tartışma ve Kapanış