ERAS ve Perioperatif Sıvı Yönetimi Webinarı 28 Mayıs 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır

Derneğimizin 2021 yıl bilimsel aktiviteleri kapsamında , Baxter firmasının karşılıksız ve koşulsuz olarak destekleyeceği, bir webinar serisinin beşincisi 28 Mayıs 2021 günü saat 21.00’de yapılacaktır.

Bu toplantıda; ‘’ERAS ve Perioperatif  Sıvı Yönetimi’’ konusu çeşitli yönleriyle konuşulacaktır. Katılımcıların https://canliyayin.eras-network.org/ adresinden ücretsiz olarak izleyebileceği toplantıda tartışmaya da geniş bir zaman dilimi ayrılacaktır.

 

Saat

Program

 

 

  Oturum Başkanı: Prof. Dr. Neslihan Alkış - Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD 

 

   21:00 - 21:20   

 

  ERAS uygulamalarımızda perioperatif sıvı yönetimi nasıl olmalı?

  Dr. Öğr. Üyesi Onat BERMEDE, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD

 

   21:20 - 21:40   

 

  Postoperatif akut böbrek yetmezliği ERAS protokollerimizi nasıl etkiliyor? 

  Dr. Öğr. Üyesi Sertaç Ata GÜLER, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi AD

 

   21:40 - 22:00   

 

  Postoperatif dönemde sürekli renal replasman tedavilerinin yeri var mı?  

  Dr. Dilek ARLAN KUTSAL, Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi EAH, Nefroloji Kliniği 

 

  22:00 - 22:20   

 

Soru & Cevap