TARK’DA ERAS PANELİ

28-31/ Ekim /2021 tarihlerinde Antalya Susesi Otel’de hibrid olarak gerçekleştirilen Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneğinin 55. Ulusal Kongresindeki (TARK 2021)  ERAS Panelinde farklı cerrahilerde ERAS protokoleri tartışıldı.

Moderatörlüğünü Prof.Dr. Neslihan Alkış ve Prof.Dr. Mustafa Aksoy’un yürüttüğü panelde konuşmacılar tarafından ülkemizde ERAS uygulamalarının ne düzeyde olduğu ve protokollerin uygulanmasındaki engeller konuşuldu. Özellikle kolorektal ve kardiyak cerrahi  uygulamalarının  ülke genelinde giderek yaygınlaştığı,  göğüs cerrahisi ve spinal cerrahide de ERAS farkındalığının oluştuğu gündeme geldi.

Yüksek katılımlı panelde salondan ve online katılımcıların katkı ve sorularının tartışılmasının ardından derneğimiz adına Prof.Dr. Mustafa Aksoy, ERAS kılavuzlarının kanıtlarının güncellenmesinin önemine vurgu yaparak, güncel kanıtlar  oluşturulması adına tüm cerrahi branşlarda iyi planlanmış ,  çok merkezli çalışmalara gereksinim olduğu ve bu anlamda ERAS Türkiye Derneği’nin ERAS-NETWORK üzerinden protokoller beklediğini belirterek panel sonlandırıldı.