20. ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ ERAS PANELİ

28-31/ Ekim /2021 tarihlerinde Antalya Sueno Otel’de hibrid olarak gerçekleştirilen Ulusal Vasküler ve Endovasküler Cerrahi derneği Kongresinde bu uzmanlık allanında ilk defa “İyi Bildiğimizi Sandığımız Konular: Damar Cerrahisi Uygulamarında ERAS Protokolleri”   isimli panel düzenlendi. 


Prof.Dr. Neslihan Alkış dünya ve ülkemizdeki genel uygulamalar hakkında bilgiler verirken; Prof. Dr. Erdal Şimşek Damar Cerrahisi konusundaki son rehberlerden bahsetti.  Prof. Dr. Serdar Günaydın ise Vasküler ve Endovasküler Cerrahi alanındaki ulusal uygulamalardan kendi kliniğinden de örnekler vererek konuyu derinleştirdi. Tartışma bölümünde de katılımcılardan çok büyük ilgi vardı. Uygulamaların önündeki engeller, klinik başarılı sonuçlar ve ERAS hedefinin ülke çapında yaygınlaşması için yapılabilecekler konuşuldu.  


Yüksek katılımlı panelde salondan ve online katılımcıların katkı ve sorularının tartışılmasının ardından derneğimiz adına Prof.Dr. Neslihan Alkış, ERAS kılavuzlarının kanıtlarının güncellenmesinin önemine vurgu yaparak, güncel kanıtlar  oluşturulması adına tüm cerrahi branşlarda iyi planlanmış ,  çok merkezli çalışmalara gereksinim olduğu ve bu anlamda ERAS Türkiye Derneği’nin ERAS-NETWORK üzerinden protokoller beklediğini belirterek panel sonlandırıldı.