ERAS Derneği 1. Olağan Genel Kurulu Duyurusu

ERAS Derneği 1. Olağan Genel Kurulu,Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dersliğinde yapılacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanmaması durumunda Genel Kurul 23 Ağustos 2017 günü saat 15.30’da Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dersliğinde toplanacaktır. Gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

ERAS Derneği Geçici Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Açılış

2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi

4. Geçici Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması

5. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması

6. Geçici Yönetim Kurulu’nun ibrası

7. Tahmini bütçenin onaylanması

8. Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi

9. Dilekler