3. Olağan Genel Kurul

3. Olağan Genel Kurulumuz, 30 Mart 2024 günü saat 14.00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği dershanesinde yapılacaktır. Bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda 5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 14.00’de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, İbni Sina Hastanesi, Hasan Ali Yücel Salonu’nda yapılacaktır.

Gündem aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

Saygılarımızla.

ERAS Derneği Yönetim Kurulu

Gündem:

 1. Açılış
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Divan Başkanı ve Divan Kurulu’nun seçilmesi
 4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun sunulması ve tartışılması
 5. Denetleme Kurulu raporunun sunulması ve tartışılması
 6. Mali raporun ve tahmini bütçenin sunulması ve tartışılması
 7. Yönetim ve Denetleme Kurulu’nun ibrası
 8. Tahmini bütçenin onaylanması
 9. Tüzüğün 14.maddesinde değişikliğe gidilmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması
 10. Yeni dönem için Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçilmesi
 11. Dilekler